Søk

HD3 FARGETEKNOLOGI

HD3 fargeteknologi i @Pure Pigments er den neste generasjon
av direkte fargeteknologi fra Goldwell. Denne banebrytende innovasjon
skaper langvarig, flerdimensjonale, høydefinisjons fargeresultat for unike
lysrefleksjoner og en ekstraordinær glans fra alla vinkler.
Det gjør vanlig hårfarge til Elumenated Hair Color.

HØYDEFINISJONSFARGER

De nye patenterte fargepigmenter gir gradvise lag av
multispektrale farger i håret.
På samme måte som lys ledes igjennom et prisme skaber
HD3 fargeteknologi et unikt spill av fargereflekser.

FLERDIMENSJONELLE OG
FLERTONALE LYSREFLEKSJONER

Goldwells HD3 Dye Technology skyver grensene av tradisjonell
hårfarge. Mens oksiderende hårfarger gir dybde og dekning danner
@Pure Pigments flerdimensjonale og flertonale lysrefleksjoner.