Søk

TOPFORM WAVE LOTION

• For kraftig spenst og intensive, jevne bølgeresultater.
• Finnes i 3 styrker: 0, 1 og 2 

TOPFORM NEUTRALISER

• Et perfekt komplement til permanentvæsken
• Tilpasset alle 3 styrker
• Også egnet til nøytralisering av Foam Wave 

TOPFORM FOAM WAV

• Skumpermanent som gir pålitelig bølgeresultat
• Med Chlorophyllin Action System
• Finnes i styrkene: 0, 1 og 2