Søk

EKSISTERENDE NYANSE

Ettervekst: 8N jomfruhår
Lengder og spisser: 8B, 8NA solbleket

STRUCTURE EQUALIZER

Begynn med System Structure Equalizer for å jevne ut
fargen, og for å få et optimalt resultat.

1. SKRITT ETTERVEKST /
LENGDER OG SPISSER

Lysning til nivå 10 med SilkLift Strong + BondPro+

 

SILKLIFT

BONDPRO+

2. SKRITT TONING

Colorance
60 ml Lotion
30 ml 10BS

 

@Pure Pigments

1 dråpe Pure Violet
1 dråpe Pearl Blue

3. SKRITT COLOR BLUSHING
PÅ LENGDER OG SPISSER

Colorance
40 ml Lotion
10 ml 10BS
10 ml Clear

 

@Pure Pigments

10 dråper Pure Red
3 dråper Pure Violet
1 dråpe Pearl Blue

4. SKRITT COLOR BLUSHING PÅ SPISSER

Colorance
40 ml Lotion
15 ml 10BS
5 ml 10V

 

@Pure Pigments

10 dråper Pure Red