Søk


For å sende din håranalyse via e-post, trykk på ikonet nede i høyre hjørne
og velg "Del fil".


Når du blir spurgt om du vil dele original-dokumentet eller en flattened copy, velg "Flattened Copy".


Når du blir bedt om å velge hvilket program du skal sende filen med, velg "Mail".


Fyll ut mottagerens e-post adresse og endre emnet til det du ønsker.
Trykk "Send".